Wykład A. Januszajtisa „Doktor Nataniel Wolf – życie i twórczość”

W wtorek 26 marca 2024, o godzinie 18:00 Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na wykład Andrzeja Januszajtisa zatytułowany „Doktor Nataniel Wolf – życie i twórczość”. Spotkanie organizowane jest w ramach cyklu „Akademia Gdańska” popularyzującym wiedzę na temat historii i ważnych postaci naszego miasta.

Wykład odbędzie się w sali warsztatowej 1 IKM, przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku.
Wstęp wolny

Andrzej Januszajtis
polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska. był dyrektorem Instytutu Fizyki Politechniki Gdańskiej, a także dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, był też zatrudniony w Katedrze Fizyki Molekularnej. W latach 1990–1994 radny i przewodniczący Rady Miasta Gdańska I kadencji. Prezes stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i redaktor naczelny wydawanego przez nie periodyku „Miesięcznik Nasz Gdańsk”. Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku. Doprowadził m.in. do odbudowy zegara astronomicznego z 1470 w bazylice konkatedralnej i powrotu carillonu na wieżę kościoła św. Katarzyny. Był także encyklopedystą; został wymieniony w gronie edytorów Ilustrowanej encyklopedii dla wszystkich. Fizyka wydanej w latach 1985–1991. Autor licznych publikacji o historii Gdańska, mi.in. Z uśmiechem przez Gdańsk, Wielka księga miasta Gdańska, Gdańsk: Lwy Gdańskie, Dzieciństwo i młodość Daniela Gabriela Fahrenheita, Gdańskie zegary, dzwony i karyliony, Gdański Król Żurawi, Legendy dawnego Gdańska na nowo opowiedziane.

Mathias Nathanael Wolff
(1724– 1784)

Astronom, lekarz, kształcił się w Gimnazjum Akademickim, studiowałna uniwersytetach w Halle, Jenie i Erfurcie. W roku 1772 przeniósł się do Gdańska, gdzie założył punkt obserwacyjny nieba w swym mieszkaniu przy Targu Drzewnym (Holzmarkt). Jako pierwszy lekarz na Pomorzu w 1773 zaczął z powodzeniem stosować wariolizację przeciwko ospie prawdziwej. Należał do londyńskiego towarzystwa Royal Society oraz gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego i jako jego członek doprowadził do kupna gruntów na Biskupiej Górce, gdzie urządził obserwatorium astronomiczne. Autor licznych publikacji przyrodniczych i medycznych. Nathanael Wolff zmarł w 1784 r. w Gdańsku. Został pochowany obok obserwatorium na Biskupiej Górce; miejsce upamiętniono nagrobkiem, zniszczonym w 1945, płytę nagrobną odkryto w 2019 roku. W testamencie polecił, by pochowano go w szczelnie zamkniętej trumnie wypełnionej płynem, który miał zakonserwować ciało. Ze środków fundacji doktora Nathanaela Wolffa Towarzystwo Przyrodnicze zakupiło w 1845 roku swoją stałą siedzibę kamienicę przy Frauengasse 25 (ul. Mariacka).
Więcej na stronie:
https://www.reformacja-pomorze.pl/2020/01/13/mathias-nathanael-wolff1724-1784/