Ks. bp dr hab. Marcin Hintz
laureatem 32. Nagrody
Naukowej Miasta Gdańska
im. Jana Heweliusza

28 stycznia 2020 r. w Ratuszu Głównego Miasta Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręczyła Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wydarzenie odbywa się co roku, z okazji rocznicy urodzin wybitnego astronoma Jana Heweliusza, w tym roku nagrody przyznano po raz 32.
Za wybitne osiągnięcia naukowe w
kategorii nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymał ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. CHAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) – za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno – politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym. W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych laureatką została prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec – za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1, we wczesnej fazie choroby.


Marcin Hintz (ur. 1968) – dr habilitowany nauk teologicznych, duchowny luterański, teolog, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 obronił doktorat na Wydziale Teologicznym ChAT na podstawie rozprawy Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii pt. Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne.

Biskup dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT, jest przewodniczącym Komisji ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W roku 2008 pełnił funkcję członka Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2011-2015 członka Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W 2011 został wybrany na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, a 31 stycznia 2012 powołano go w skład prezydium Komitetu. Pełni funkcję kierownika Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego ChAT. Od 2019  jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW. 30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Od 2011 redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”, od 2019 członek Rady Naukowej czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.

Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki i ekumenizmu. Ważniejsze publikacje:

  • Kościół – pluralizm – Europa (red.), Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej, Warszawa 2005.
  • Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Wyd. „Głos Życia”, Katowice 2006.
  • Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, ChAT, Warszawa 2007.
  • Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny, (red. wspólnie z Tadeuszem J. Zielińskim), ChAT, Warszawa 2010.
  • Ewangelickie Prawo Kościelne 1918–2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce (red. nauk. wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.
  • Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, (red. wspólnie z Jerzym Sojką), Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2014.
  • Na początku był Chrystus. Z bp. Marcinem Hintzem, bp. Jerzym Pańkowskim i bp. Grzegorzem Rysiem rozmawiali Jakub Drath i Janusz Poniewierski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
  • Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (wspólnie z Michałem Hucałem), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.

Zdjęcia: Grzegorz Mehring/gdansk.pl dzięki uprzejmości Referatu ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku