Sympozjum
„500-lecie reformacji
– wielość perspektyw”
w Muzeum w Słupsku

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu
serdecznie zapraszają na sympozjum „500-lecie reformacji – wielość perspektyw”.

Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

PROGRAM SYMPOZJUM

9.00 – otwarcie:
• Dyrektor MPŚ w Słupsku, Marzenna Mazur
• Rektor AP w Słupsku dr hab. prof. AP, Zbigniew Osadowski
• Zastępca Dyrektora IP w AP, dr Krystyna Krawiec-Złotkowska

Część I – 9.30-10.50
Prof. dr. hab. Zbigniew Zielonka – Ciekawe przypadki walki o „szczyre słowo Boże” w Rzeczpospolitej. Impresje
Prof. dr hab. Franciszek A. Marek – „Ojczyzny wyznaniowe” na Śląsku
Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska – Idea Erazma – reformacja bez reformacji
Dr hab. prof. AP, Paweł Gut – Johann Bugenhagen – historyk i współtwórca reformacji

10.50-11.10 Dyskusja

Część II – 11.30-12.50
Dr Bronisław Nowak – Udział słupskiego rodu Sławe w reformacji
Dr hab. prof. AP, Daniel Kalinowski – Reformacja a literatura protokaszubska
Dr Ewa Grucza – Remus a reformacja na Kaszubach
Dr hab. prof. AP, Adela Kuik-Kalinowska – Obrazy reformacji w literaturze kaszubskiej (na przykładzie twórczości Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego i Anny Łajming)

12.50-13.10 Dyskusja

Część III – 14.40-16.00
Dr hab. prof. ChAT, Kalina Wojciechowska – Aby Słowo Boże dzięki śpiewowi wśród ludzi przebywało – Marcina Lutra teologia muzyki
Dr hab. prof. WSB, Joanna Szczepankiewicz-Battek – Sztuka jako oręż w służbie reformacji – konfrontacja czy dialog?
Mgr Marta Małkus – Staromiejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie jako manifest wyznania wiary
Mgr Małgorzata Soja – Rola konfesji w życiu współczesnej Polonii amerykańskiej i francuskiej

16.00-16.30 Dyskusja i posumowanie sympozjum