KONFERENCJA NAUKOWA
„REFORMACJA I EWANGELICYZM NAD BAŁTYKIEM”

W dniach 17 i 18 października 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem”. Jej celem jest ukazanie dziejów Reformacji i jej konsekwencji w sferze kulturowej i społecznej. Organizatorzy rozpoczynają od rozważań nad osobą jej współtwórcy Johannesa Bugenhagena (1485-1558), któremu będzie poświęcony w znacznym stopniu program pierwszego dnia konferencji. Następnie w naukowej refleksji uczestnicy spotkania skupią się na dziejach najnowszych (XIX i XX w.), z akcentami dotyczącymi współczesności, a więc dziedzictwa materialnego i duchowego przesłania ewangelicyzmu w Polsce i krajach bałtyckich. Jest to istotny obszar badań naukowców i polskich i niemieckich. Uczestnictwo w konferencji badaczy niemieckich pozwoli pełniej ukazać w naukowej konfrontacji stan badań pomorzoznawczych nad Reformacją po obu stronach Odry.

PROGRAM KONFERENCJI


17 października 2017 r. (wtorek)
Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk

JOHANNES BUGENHAGEN – DOKTOR POMERANUS (1485–1558)


10.00 otwarcie konferencji

moderator prof. dr hab. Miloš Řeznik

10.15–11.20

 • Dr. phil. Beata Bugenhagen (Greifswald) – Johannes Bugenhagen – jego życie i działalność na i dla Pomorza.
 • Dr. Christoph Ehricht (Greifswald) – Reformacja na Pomorzu.
 • Dr. theol. Stephan Reimers (Hamburg) – Jan Bugenhagen i realizacja jego idei w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej w Hamburgu – dawniej i dziś.

11.20–11.40 – pytania i dyskusja
11.40–12.00 – przerwa


moderator dr hab. Piotr Birecki

12.00–13.20

 • prof. dr hab. Jan Iluk (Gdańsk) – Jana Kalwina zapożyczenia z dzieł św. Jana Chryzostoma, patriarchy Konstantynopola.
 • prof. zw. dr hab. Janusz Małłek (Toruń) – Ludzie nauki i kultury Wielkiego Pomorza wśród koryfeuszy dziedzictwa Polski i Europy.
 • prof. Thomas Vogel (Timmendorfer Strand) – Kultura plebanii. Refleksje osobiste.
 • prof. dr hab. Miloš Řeznik (Warszawa) – Znaczenie literatury reformacyjnej dla ruchów narodowo-etnicznych w XIX i XX wieku.

13.20–13.40 – pytania i dyskusja
13.40–15.00 – przerwa


moderator prof. zw. dr hab. Janusz Małłek

15.00–16.00

 • bp prof. Marcin Hintz (Sopot) – Kościół ewangelicki na Pomorzu – dziś.
 • Dr. theol. Ingo Lembke (Hamburg) –Ekumenizm w Hamburgu pod znakiem globalizacji.
 • dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski (Słupsk) – Reformacja a Kaszubi w literaturze polskiej i kaszubskiej.

16.00–16.30 – pytania i dyskusja


17.00–18.00
Centrum św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50

 • Wernisaż wystawy „Johannes Bugenhagen. Doktor Pomeranus (1485–1558)”
 • Zwiedzanie kościoła św. Jana – przewodnik Iwona Berent

18 października 2017 r. (środa)
Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk

DZIEDZICTWO MATERIALNE I KULTUROWE PRZESŁANIE


moderator prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner

10.00–11.00

 • dr hab. Piotr Birecki (Toruń) – Architektura kościołów ewangelickich Pomorza Nadwiślańskiego na przełomie XIX i XX wieku.
 • dr Joanna M. Arszyńska (Toruń) – Wyposażenie kościołów luterańskich – geneza, wartość artystyczna, funkcja, powojenne losy.
 • dr hab. inż. arch. prof. PG Jakub Szczepański (Gdańsk) – Przebudowy i zmiany aranżacji dawnych kościołów protestanckich na Pomorzu po 1945 r.

11.00–11.30 – pytania i dyskusja
11.30–11.50 – przerwa


moderator prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

11.50–12.50

 • dr hab. prof. PO Krzysztof Kowalik (Opole) – Matka Pana między kultem a tożsamością.
 • dr Piotr Kociumbas (Warszawa) – Gdańscy ewangelicy a muzyka kościelna. O dziewiętnastowiecznym spojrzeniu na dziedzictwo protestantyzmu w świetle lokalnych kancjonałów.
 • dr hab. prof. UG Krzysztof Kornacki (Gdańsk) – Wizerunek protestanta w polskim kinie.

12.50–13.20 – pytania i dyskusja
13.30–15.00 – przerwa


moderator dr Joanna M. Arszyńska

15.00–16.00

 • dr Andrzej C. Leszczyński (Gdańsk) – Protestanckie cnoty i wartości.
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner (Gdańsk) – Protestanci a katolicy – spotkanie wyznań, narodów, kultur w XIX/XX wieku.
 • prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – podsumowanie konferencji

17.00
Archiwum Państwowe, ul. Wałowa 5, Gdańsk

 • Wernisaż wystawy „Z życia kościołów – protestanci na Pomorzu w XIX i XX wieku”, kuratorka dr Katarzyna Kubicka


Opracowanie Bronisława Dejna