„Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW – PROTESTANCI NA POMORZU W XIX I XX W.” – wystawa w Archiwum Państwowym w Gdańsku

W środę, 18 października 2017, o godz. 17.00 Archiwum Państwowe zaprasza na otwarcie wystawy „Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW – PROTESTANCI NA POMORZU W XIX I XX W.” Gdańsk, ul. Wałowa 5.

Na przykładzie wybranych akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku, wystawa przedstawia różne aspekty funkcjonowania protestanckich społeczności zamieszkujących północną część dawnej pruskiej prowincji Prusy Zachodnie. Materialna i duchowa spuścizna kulturowa wielu pokoleń protestantów, zamieszkujących w przeszłości te ziemie, prezentowana jest poprzez różnorodne dokumenty, będące cennym źródłem wiedzy na temat kościołów i wspólnot wyznaniowych tej części Pomorza. Najważniejsze momenty nierozerwalnie związane z życiem religijnym człowieka ukazują przykładowe zbiory: księgi chrztów, konfirmacji, małżeństw i zgonów z wybranych kościołów ewangelickich. Odrębną część tematyczną stanowią akta instytucji kościelnych, dotyczące organizacji i funkcjonowania gmin wyznaniowych, ich współudziału w prowadzeniu szkół, szpitali i innych zakładów pomocy. Z działalnością prospołeczną związane są również akta wybranych fundacji i towarzystw dobroczynnych zaangażowanych we wspieranie osób potrzebujących, ubogich, poszkodowanych oraz więźniów. Dopełnieniem całości wystawy są rysunki, plany oraz fotografie przedstawiające architekturę i wyposażenie kościołów, zaplecze przykościelne, gmachy szkół i szpitali ewangelickich.

Kuratorka wystawy: dr Katarzyna Kubicka
Zwiedzanie po uprzednim zgłoszeniu: kkubicka@gdansk.ap.gov.pl
Oprowadzanie kuratorskie 25 października 2017, godz.17.00
Finisaż 8 listopada 2017, godz. 17.00