Koncert Wyższobramskiego Chóru Kameralnego
i Chóru Kameralnego „441 Hz”
w ramach „Gdańskiej Wiosny Chóralnej+”

7 maja 2017 r. (niedziela), godz. 11.00
Kościół Zbawiciela, ul. Parkowa 5, Sopot
Organizatorzy: Fundacja Nova Arte, Wyższobramski Chór Kameralny, Chór Kameralny „441 Hz”, projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

W niedzielę, 7 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Kościele Zbawiciela odbył się koncert w ramach „Gdańskiej Wiosny Chóralnej+”. Projekt „Gdańska Wiosna Chóralna+” to cykl wiosennych koncertów w wykonaniu gdańskiego Chóru Kameralnego „441 Hz”, prowadzonego przez Annę Wilczewską. Gościem specjalnym tegorocznego projektu był Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory. W pierwszej części koncertu wykonaniu  Wyższobramskiego Chóru Kameralnego publiczność wysłuchała utwory J. Sztwiertni, S.S. Wesley’a, J. S. Bacha, J. Gawlasa oraz pieśni ludowe. Następnie Chór Kameralny „441 Hz” odśpiewał pieśni współczesnych kompozytorów z kręgu kultury skandynawskiej: Henrik Ødegaarda (Norwegia), Bengta Olléna (Szwecja) i Jaakko Mäntyjärvi (Finlandia), a także melodię afrykańską. Uwieńczeniem koncertu było wspólne wykonanie śląskich i kaszubskich melodii ludowych.

Zaproszenie Wyższobramskiego Chóru Kameralnego wiąże się bezpośrednio z obchodzonym w 2017 roku Jubileuszem 500-lecia Reformacji. Chór ten powstał i działa przy cieszyńskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i Kościele Jezusowym – największym ewangelickim kościele w Polsce. 14-osobowy zespół tworzą ludzie różnych profesji, którzy zbierają się, by „śpiewać na chwałę Pana Boga”. Repertuar chóru obejmuje około 150 utworów. Wśród nich znajdują się pieśni sakralne a’capella polskich i zagranicznych twórców, utwory ludowe, patriotyczne i z kręgu muzyki popularnej. Wyższobramski Chór Kameralny regularnie koncertuje niemal w całej Polsce, a także w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Do największych osiągnięć zesołu należy zdobycie wyróżnienia I-stopnia na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Oświęcimiu, w 2010 roku, a także zajęcie I miejsca w kategorii „chóry” na XV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach w 2012 roku.
Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.