Johann Wilhelm Linde
(1760–1840)

Nauczyciel, rektor szkoły, pisarz, tłumacz, pastor. Urodził się w Toruniu, w rodzinie ślusarza Jana Jacobsena Lindego (Lindta), przybyłego do Torunia ok. 1750 r. ze Szwecji. Jego bratem był znany leksykograf Bogumił Samuela Linde. Johann Wilhelm Linde pobierał nauki w toruńskim Gimnazjum Akademickim. Od 1778 r. studiował teologię na uniwersytetach w Lipsku i Halle. W 1782 r. przybył do Gdańska i otrzymał posadę prywatnego nauczyciela w domach mieszczańskich. W 1786 r. został powołany na stanowisko konrektora szkoły przy kościele Mariackim w Gdańsku. Od 1792 r. pełnił również funkcję pastora kościoła Św. Ducha. W 1817 r. mianowano go na inspektora szkolnego na Mierzei Gdańskiej, a w 1825 r. na superintendenta. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Greifswaldzie. W 1836 r., ze względu na stan zdrowia, Linde zrezygnował z większości piastowanych funkcji, zachowując jedynie stanowisko pastora. Johann Wilhelm Linde zasłynął jako wytrawny kaznodzieja a także pisarz i tłumacz tekstów biblijnych. W 1836 r. Rada miejska Torunia przyznała mu tytuł honorowego obywatela miasta.  Zmarł w Gdańsku w 1840 roku.

Oprac. na podstawie tekstu Anny Frąckowskiej
Ilustracja: Franz Krause, Portret Johanna Linde, ok. 1820 r., PAN Biblioteka Gdańska