KONFERENCJA NAUKOWA
„REFORMACJA I EWANGELICYZM NAD BAŁTYKIEM”

17 października 2017 r. „JOHANNES BUGENHAGEN – DOKTOR POMERANUS”
18 października 2017 r. „DZIEDZICTWO MATERIALNE I KULTUROWE PRZESŁANIE”

Projekt REFORMACJA I EWANGELICYZM NAD BAŁTYKIEM

Ratusz Staromiejski / Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, Gdańsk
Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Polska Akademia Umiejętności Stacja Naukowa w Gdańsku

Program wstępny konferencji

17 października, Ratusz Staromiejski, Johannes Bugenhagen – Doktor Pomeranus (1485–1558)

 • dr Beata Bugenhagen (Greifswald) – Curriculum vitae Jana Bugenhagena i dzieje jego rodziny oraz ich związku z pomorskim Heimatem – dawniej a dziś.
 • prof. Jan Iluk (Gdańsk) – Myśli Ojców Kościoła w nauczaniu twórców Reformacji.
 • prof. Janusz Małłek (Toruń) – Ludzie nauki i kultury Wielkiego Pomorza wśród koryfeuszy dziedzictwa Polski i Europy.
 • dr Małgorzata Grzywa (Poznań) – Plebania i rodzina pastorska – źródło kolejnych pokoleń przedstawicieli świata nauki i kultury.
 • ks. prałat Dr Stephan Reimers (Hamburg) – Jan Bugenhagen i realizacja jego idei w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej w Hamburgu – dawniej i dziś.
 • prof. Heinrich Assel (Greifswald) – Reformacja w Danii i całej Skandynawii oraz jej oddziaływanie na Polskę i kraje bałtyckie.
 • Miloš Řeznik (Warszawa) – Znaczenie literatury reformacyjnej dla ruchów narodowo-etnicznych w XIX i XX wieku.
 • ks. bp prof. Marcin Hintz (Sopot) – Kościół ewangelicki na Pomorzu – dziś.
 • prof. Hans Martin Barth (Marburg) – Idea ekumenizmu, stosunek do judaizmu i islamu w kościele ewangelickim.

18 października, Ratusz Staromiejski, Dziedzictwo materialne i kulturowe przesłanie

 • dr Piotr Birecki (Toruń) – Architektura kościołów ewangelickich Pomorza Nadwiślańskiego na przełomie XIX i XX wieku.
 • dr Joanna M. Arszyńska (Toruń) – Wyposażenie kościołów protestanckich – wartość artystyczna, związki z liturgią.
 • dr hab. inż. arch. prof. PG Jakub Szczepański (Gdańsk) – Co pozostało z kościołów protestanckich, co zostało celowo zatarte, co i dlaczego znikało.
 • prof. Krzysztof Kowalik (Opole) – Liturgia protestancka, kult maryjny.
 • dr Piotr Kociumbas (Warszawa) – Gdańscy ewangelicy a muzyka kościelna. O dziewiętnastowiecznym spojrzeniu na dziedzictwo protestantyzmu w świetle lokalnych kancjonałów.
 • prof. Tadeusz Stegner (Gdańsk) – Protestanci a katolicy – konfrontacja i spotkanie dwu wyznań, narodów, kultur, religii w XIX /XX wieku.
 • dr Andrzej C. Leszczyński (Gdańsk) – Protestanckie cnoty i wartości.
 • dr hab. prof. UG Krzysztof Kornacki (Gdańsk) – Wizerunek protestanta w polskim kinie.

opracowanie Bronisława Dejna