Wykład prof. Jacka Aleksandra Prokopskiego
pt. „Wsłuchiwać się w świat współczesny.
Rzecz o Paulu Tilichu”

8 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 17.30
Biblioteka Gdańska PAN, ul. Wałowa 24, Gdańsku
Organizator: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

W Bibliotece Gdańskiej PAN odbył się wykład z cyklu „Gdańskie Wykłady Filozoficzne”. O dziele jednego z największych myślicieli protestanckich XX w. – niemieckiego teologa i filozofa Paula Tilicha opowiadał prof. Jacek Aleksander Prokopski. Książkę P. Tilicha „Era protestancka” współtłumaczonej przez prof. J.A. Prokopskiego przedstawiła dr Maria Urbańska-Bożek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach PTFT: www.ptft.pl

Paul Tillich (1886–1965) – niemiecki filozof i teolog protestancki, zbliżony do egzystencjalizmu. Tillich podjął próbę dokonania syntezy teologii i filozofii, w związku z czym najbardziej adekwatna dla określenia całokształtu jego poglądów jest nazwa „teologia filozoficzna”. Zdaniem Tillicha zarówno teologia, jak i filozofia, stawiają pytania dotyczące istoty bytu. W odróżnieniu od jednak od tej pierwszej, filozofia zajmuje się bytem samym w sobie, zaś obiektywizm poznania filozoficznego powoduje radykalne oddzielenie podmiotu poznającego od poznawanego przedmiotu. Teologia natomiast nie stara się o bezwzględny obiektywizm poznawczy; stosunek teologa do przedmiotu poznania jest subiektywny (egzystencjalny) i przesycony wiarą, a w związku z tym nie jest zależny bezpośrednio od wyników badań naukowych.