KONFERENCJA NAUKOWA
„Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie
w tradycji Reformacji XVI wieku”

18–19 maja 2017 r.

GDAŃSKI KONGRES REFORMACYJNY

Aula Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
Organizatorzy: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

W dniach 18–19 maja 2017 roku na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Gdański Kongres Reformacyjny – międzynarodowa konferencja naukowa. Organizatorami wydarzenia była Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskieg.

Reformacja XVI wieku i myśl wielkich reformatorów Kościoła tamtych czasów zaowocowały zmianami w postrzeganiu wiary, Biblii, teologii a także ekonomii i sztuki. Zmiany te znajdują twórczą kontynuację po dzień dzisiejszy. Myśl teologiczna ojców Reformacji stała się inspiracją dla wielu obszarów ludzkiego życia, jest trwałym impulsem dla szeroko rozumianej humanistyki. Organizatorzy Kongresu zaprosili do refleksji nad współczesnym wymiarem spuścizny Reformacji naukowców z dziedziny nauk historycznych, teologicznych, filozofii, pedagogiki, ekonomii oraz historii sztuki. Zwieńczeniem konferencji była Debata Reformacyjna w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Materiały z Konferencji zostaną opublikowane w  specjalnym, reformacyjnym numerze periodyku naukowego „Gdański Rocznik Ewangelicki” (Lista B, 8 pkt.). Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z następującymi wykładami:

 • bp dr Hans-Jürgen Abromeit, Greifswald, The Luther Effect: What was his aim and what was the result?
 • prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak, UG, Luteranie, katolicy, kalwiniści w Gdańsku – bilans konfrontacji i koegzystencji w trzech pierwszych wiekach od wystąpienia Marcina Lutra
 • prof. dr hab. Jan Iluk, UG, Homilie Jana Chryzostoma w czytelni Jana Kalwina
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner, UG, Reformacja w „Odrodzonej Rzeczpospolitej”. Polskie ewangelickie środowiska opiniotwórcze w okresie międzywojennym wobec dziedzictwa Reformacji13.00
 • prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK, Kościół ewangelicki w Polsce w XX wieku
 • prof. dr hab. Andrzej Woziński, UG, Sztuka w Prusach w przededniu Reformacji
 • prof. dr hab. Tomasz Torbus, UG, Kaplica Królewska – obcy symbol katolicki w protestanckim Gdańsku. Funkcja i problemy atrybucyjne
 • prof. dr hab. Roman Perucki, AMGd, Kościoły, parafie ewangelickie w Gdańsku, organiści, carilloniści, kapelmistrzowie, kantorzy i ich dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem protestanckim od wystąpienia Lutra do 1945 roku
 • prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH, Wpływ ewangelicyzmu na gospodarkę
 • prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, UG, Zbrodnia i jej pietystyczne usprawiedliwienie w powieści „Młyn na wzgórzu”
  duńskiego noblisty Karla Gjellerupa
 • prof. dr hab. Jacek Hołówka, UW, Erazm i Luter o wolnej woli
 • dr Maria Urbańska-Bożek, Uniwersytet SWPS, „Z powrotem do klasztoru” – przyczyny polemiki Kierkegaarda
  z chrześcijaństwem konfesyjnym
 • prof. UMK dr hab. Tomasz Kupś, UMK, Kant a protestantyzm
 • ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, ChAT, Wolność jest cenniejsza aniżeli srebro i złoto – Reformacja a życie współczesne
 • ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński, UKSW, Kościół-communio i jego priorytety ekumeniczne
 • bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, ChAT, Aktualność reformacyjnego przesłania we współczesnej
  etyce ewangelickiej