KONFERENCJA NAUKOWA
„Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie
w tradycji Reformacji XVI wieku”

18–19 maja 2017 r.

GDAŃSKI KONGRES REFORMACYJNY

Aula Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

W roku 2017 przeżywać będziemy Jubileusz 500-lecia Reformacji, dzieła odnowy Kościoła chrześcijańskiego zapoczątkowanego przez ks. dra Marcina Lutra. Środowisko naukowe Gdańska i Pomorza wpisuje się w europejskie obchody tego ważnego wydarzenia i pragnie nadać mu wysoką rangę. Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego organizują Gdański Kongres Reformacyjny – międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 18– 19 maja 2017 roku w Gdańsku.

Reformacja XVI wieku i myśl wielkich reformatorów Kościoła tamtych czasów zaowocowały zmianami w postrzeganiu wiary, Biblii, teologii a także ekonomii i sztuki. Zmiany te znajdują twórczą kontynuację po dzień dzisiejszy. Myśl teologiczna ojców Reformacji stała się inspiracją dla wielu obszarów ludzkiego życia, jest trwałym impulsem dla szeroko rozumianej humanistyki. Organizatorzy Kongresu pragną zaprosić do refleksji nad współczesnym wymiarem spuścizny Reformacji i spojrzeć na to wydarzenie z perspektywy nauk historycznych, teologicznych, filozofii, pedagogiki, ekonomii oraz historii sztuki.

Podczas konferencji Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie w tradycji Reformacji XVI wieku swoje referaty wygłoszą między innymi:

  • W dziedzinie historii – prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdański), dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), dr hab. Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański).
  • W dziedzinie teologii – dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), bp dr Hans-Jürgen Abromeit (Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec), dr hab. Hans-Martin Barth (Uniwersytet w Marburgu).
  • W dziedzinie sztuk pięknych i muzyki – prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański), dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański), dr hab. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Roman Perucki (Akademia Muzyczna w Gdańsku).
  • W dziedzinie filozofii – prof. dr hab. Jacek Hołówka (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), Karol Toeplitz (Sopocka Szkoła Wyższa), dr hab. Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
  • W dziedzinie ekonomii i socjologii religii – prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Drugiego dnia Kongresu, 19 maja 2017 r., w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się debata, w której wezmą udział znane osobistości życia społecznego oraz świata nauki i kultury. Zwieńczeniem Kongresu będzie wydanie obszernej publikacji na temat Reformacji w Gdańsku i na Pomorzu.

Fot. www.fotolia.com