„Ewangelicy w Trójmieście po 1945 roku”
– wykład prof. Tadeusza Stegnera
w Domu Uphagena

31 maja 2017 r. (środa), godz. 17.00
Dom Uphagena, ul. Długa 12. Gdańsk
Organizator: Towarzystwo „Dom Uphagena”

W środę 31 maja 2017 r. w Domu Uphagena, Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,odbył się wykład prof. Tadeusza Stegnera pt. „Ewangelicy w Trójmieście po 1945 roku”.  Spotkanie, organizowane przez Towarzystwo „Dom Uphagena” w ramach cyklu „Kultura dawnego Gdańska”, a prowadzone przez prof. Sławomira Kościelaka, dotyczyło przemian narodowościowych, demograficznych, społecznych wśród ewangelików Gdańska, Gdyni i Sopotu po drugiej wojnie światowej. Przedstawiona została aktywność społeczności protestanckiej i jej duchownych w różnych sferach życia nie tylko religijnego. W omówieniu tego zagadnienia szczególnie ważna była cezura 1945 r. zmieniająca, w związku z wyjazdem ludności niemieckiej, sytuację ewangelików w tych miejscowościach. Szczególnie dużo uwagi poświęcił prof. Stegner na podkreślenie działalności proboszczów trójmiejskiej Parafii: księdza Edwarda Dietza, ks. biskupa Michała Warczyńskiego i ks. biskupa Marcina Hintza. Omówiona została utrata przez ewangelików kościołów, plebanii i miejsc związanych z działalnością edukacyjną i dobroczynną – jej różnorakie przyczyny oraz procedury przejęcia tychże obiektów przez państwo. Podczas spotkania znalazł się również czas na omówienie obecnego życia trójmiejskiej Parafii i realizowania się jej członków w wielu dziedzinach.

Wykład wzbudził wielkie zainteresowanie i dużo emocji; padło szereg pytań na temat obecnego statusu poewangelickich obiektów, prześladowań księży w okresie stalinowskim, a także obecnej struktury organizacyjnej kościoła.